Om medische redenen heeft Annie Visschers-Markerink  besloten haar raadslidmaatschap te beëindigen. 

Visschers heeft zich jaren actief ingezet voor de belangen van onze gemeente namens Gemeentebelangen Lochem.

In de periode 1994 – 2004 begon haar raadswerk in de  Gemeente Diepenheim, later Hof van Twente.  Na verhuizing naar Lochem, werd ze voorzitter van Gemeentebelangen. Vanaf  2010 is zij verkozen als gemeenteraadslid. Fractievoorzitter Marja Eggink: “Wij vinden het bijzonder spijtig dat Annie haar raadsperiode tot de volgende verkiezingen, door ziekte, niet kan volbrengen, maar uiteraard respecteren we haar besluit volledig.  Als GB zijn we Annie zeer dankbaar voor alles wat ze voor onze gemeente Lochem heeft betekend. Bij Annie stond lokaal en onafhankelijk hoog in het vaandel. “

Annie Visschers kijkt terug op tien jaar gemeenteraadswerk in Lochem: “”In het belang van mijn gezondheid en van Gemeentebelangen, ga ik volledig stoppen als raadslid om mijn opvolger alle ruimte te geven. Ik heb veel plezier beleefd aan het raadswerk en dat gun ik hem of haar ook toe. Ik wil een ieder ontzettend bedanken voor de fijne tijd die ik samen met bestuur en fractie van GB had. Maar ook een woord van dank voor de collega’s van de andere politieke partijen en de ambtelijke organisatie. En natuurlijk onze inwoners want uiteindelijk deed ik het daarvoor.”