Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Lochem zal op 7 september aanstaande Jan Wesseldijk uit Laren worden geïnstalleerd als raadslid voor Gemeentebelangen. Wesseldijk neemt het ‘stokje’ over van Annie Visschers-Markerink. Zij stopt met haar raadswerk in verband met gezondheidsredenen. Jan Wesseldijk is al een heel aantal jaren steunfractielid. Hierdoor is hij goed op de hoogte van lopende dossiers. Jan Wesseldijk neemt  de portefeuille van Annie Visschers, met onder andere  ruimtelijke ordening en afval en milieu over.

“De fractie en bestuur van Gemeentebelangen wensen Jan Wesseldijk veel succes toe. Wij zijn Annie veel dank verschuldigd voor haar inzet binnen de Lochemse politiek namens Gemeentebelangen en wensen haar een goed herstel toe. “ laat fractievoorzitter Marja Eggink weten.