De eerste politieke avond na het zomerreces werd weer fysiek gehouden. Helaas was er geen publiek, maar met wat aanpassingen kon er bij diverse onderwerpen wel worden ingesproken. 

Tijdens de raadsvergadering werd afscheid genomen van ons Gemeentebelangen (GB) raadslid Annie Visschers-Markerink. Zij heeft wegens gezondheidsredenen haar raadslidmaatschap opgezegd. Jan Wesseldijk is toegelaten en geïnstalleerd als nieuw raadslid. Wij wensen hem een mooie raadsperiode toe. 

Nieuwe locatie kazerne Almen

GB is blij dat naast de voetbalvelden een stuk grond/bos kan worden aangekocht om een brandweerkazerne te bouwen volgens de plan van eisen van de VNOG. GB heeft gevraagd goed te kijken naar de verkeersveiligheid, wanneer er ook gevoetbald wordt, staan er langs de weg veel auto’s geparkeerd. Wellicht zijn er mogelijkheden om nieuwe parkeerplaatsen te realiseren voor de voetbalvereniging. En ook de lang gekoesterde wens voor een nieuwe plek voor een milieustraat zou hier kunnen komen. Het mag niet vertragend werken voor de bouw van de kazerne. 

Scenario’s afval

GB is van mening dat de kosten afval in de hand moeten worden gehouden. Dit mag niet ten koste  gaan van de dienstverlening. De waarde van oud papier is nihil, terwijl verenigingen die oud papier ophalen, wel een vast bedrag ont vangen. B&W zullen in gesprek moeten met de vereniging voor een mogelijk passende oplossing.