Een nieuwe brandweerkazerne naast de voetbalvelden van Sv Almen juicht Gemeentebelangen (GB) van harte toe. GB heeft via een motie het College de opdracht gegeven om te onderzoeken of er een integrale oplossing mogelijk is voor de parkeerproblematiek aan de Binnenweg te Almen, voor zowel de brandweerkazerne als de voetbalvereniging, wat andere fracties van harte hebben ondersteund. 

Concept Regionale Energie Strategie

GB heeft het College geadviseerd voor het overleg met de Cleantech regio over de RES 1.0. Eerst zon op dak en inventariseren hoeveel zon op dak er inmiddels in onze gemeente is. Dit moet meegenomen worden in het bod RES 1.0. Werk met de zonneladder. Wat GB zeer belangrijk vind, is dat het participatie proces goed wordt vorm gegeven en dat de landschappelijke inpasbaarheid duidelijk is vastgesteld.  Kijk vooral wat realistisch , haalbaar en betaalbaar is. 

FAB Laren 

GB is van mening dat het herstelplan FAB Laren nu voldoet aan wat niet deugde in het vorige plan over de slooplocatie. Tevens is het juridische advies opgevolgd. Helaas is er geen acceptatie van de omgeving, dat had GB liever anders gezien, maar in de ruimtelijke ordening gebeurt dat ook. GB volgt de consistente lijn van de eerdere besluitvorming van de Raad.  

Zonnepark Bekenschot

De Raad heeft voorgesteld om het raadsvoorstel Zonnepark Bekenschot terug te geven aan het college. Er zijn namelijk te veel onduidelijkheden, die wat GB betreft eerst verhelderd moeten worden.