Ons dagelijks leven ziet er anders uit door de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

De laatste raadsvergadering voor 2020 hebben we achter de rug. In deze Corona tijd is alles anders, maar toch kunnen we wel voldoende onze standpunten en meningen kenbaar maken.

Schouwburg

Gemeentebelangen staat voor behoud van publieke voorzieningen in onze gemeente. Tegen het raadsvoorstel Schouwburg stemmen betekent dat de continuering ervan in gevaar komt. Dat wil GB  niet. Desondanks vindt GB dat de financiering en subsidiering van de Schouwburg anders zou kunnen. Wij betreuren het, dat het ons nu niet gelukt is, met een amendement draagvlak hiervoor te vinden.

 Leussinkbad

Dit raadsvoorstel laat zien dat het bestuur van het Leussinkbad veel inspanning heeft verricht om zelf middelen te verwerven om het zwembad grondig te renoveren. Maar ook is inzet van de vrijwilligers gemobiliseerd en betrokkenheid gecreëerd met de lokale gemeenschap. Lovenswaardig om dit plan zo te presenteren. Dat de gemeente een subsidie verstrekt om een gedeelte van deze grote investering te co-financieren, is voor Gemeentebelangen niet meer dan logisch.

 2021 Coronavrij

Ondanks alle beperkingen door Corona, wenst Gemeentebelangen u goede feestdagen. Wij hopen u in 2021 – vooral in coronavrije omgeving – te kunnen ontmoeten en spreken.