Het nieuwe bestuur Gemeentebelangen Lochem: [ afwezig Ans Lensink]

Tijdens de algemene ledenvergadering GB  van 26 juni j.l. zijn Roanne Logtenberg en Freek van Asch verkozen in het bestuur.

Afscheid hebben we genomen van Annalies Harenbergh en Jan Truin