Korte geschiedenis van GemeenteBelangen Lochem

In Barchem was vroeger de “Vrijzinnige Kiesvereniging Barchem”. Door de fusie in 1970 tussen de gemeenten Lochem en Laren is Vereniging GemeenteBelangen opgericht op 31 maart 1970. “De vereniging stelt zich ten doel, zonder onderscheid, alle belangen van de gemeente Lochem en van haar ingezetenen naar beste weten en kunnen te behartigen”.

 

GB staat voor een doelgerichte aanpak, gericht op een stabiel en actief gemeentebestuur, verantwoord beleid en aandacht voor de leefbaarheid in alle kernen in de gemeente Lochem.

 

Gemeentebelangen en de VVD hadden altijd een lijstverbinding met de gemeenteraadsverkiezingen. De plekken 3,6,9 etc. werden ingevuld door GB-ers. In 1987-‘88 hadden GB en de VVD over een aantal onderwerpen, zoals de EOT (Eenheid Oefenterrein), en de verschillen tussen stad (Lochem) en haar kleine kernen hele verschillende opvattingen. Dit leidde ertoe dat in 1988 de ALV van GB besloot om in 1990 zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Bij deze verkiezingen werd GB de grootste fractie. GB vindt het belangrijk om te streven naar kandidaten op de kieslijst uit alle kernen. Zij kennen hun eigen omgeving het beste. Van 1990-2005 maakte GB onderdeel uit van het College.

 

In 2005 was de tweede gemeentelijke herindeling. Gemeenten Gorssel en Lochem werden samengevoegd. Ook toen kwam GB als grootste fractie uit de verkiezingen. Echter in 2006 waren er (politieke) meningsverschillen en werd er een nieuwe coalitie gevormd. GB kwam in de oppositie. Tijdens de verkiezingen van 2014 werd GB weer de grootste fractie. Sindsdien is GB weer één van de coalitiepartijen in het College van B&W.

 

Lokaal en Onafhankelijk dat is het wat GB altijd wil uitstralen.

 

 

De 'oude garde' van GB, met (vllnr): Wim Ruiterkamp, Rieky Groot Wesseldijk, Henk Oudenampsen, Gerrit Leferink en Jan Esselink. Foto is gemaakt door Henri Bruntink.