Lid worden

Gemeentebelangen Lochem is een onafhankelijk opererende partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Lochem en is niet gebonden aan een landelijk partijprogramma. In tegenstelling tot landelijke politieke partijen, die een flinke bijdrage uit Staatskas ontvangen, wordt onze vereniging gefinancierd uit contributies van onze leden en incidentele donaties. Spreken onze ideeën u aan en wilt ons steunen, meldt u zich dan aan als lid van onze vereniging. Voor € 35,- oer jaar bent u lid en steunt u ons om ook uw belangen te behartigen. Met uw bijdrage kunnen wij o.a. de communicatie met de inwoners van Lochem, onze website, advertenties, eno. op gang houden. Bovendien kunnen we met uw bijdrage eens per vier jaar onze verkiezingscampagne financieren, want ook hiervoor krijgen wij geen hulp van de Staat. 

Als u lid wordt:

- Kunt u mede richting geven aan de koers van Gemeentebelangen
- Ontvangt u onze nieuwsbrief
- Ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering

Meer weten? Bel, mail of benader iemand van het bestuur of de fractie. De contactgegevens zijn te vinden op de pagina 'Contact'. Direct lid worden kan ook. Vul het volgende formulier in om lid te worden van Gemeentebelangen Lochem!

Aanmelden

Machting: Ondergetekende veleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gemeentebelangen Lochem om 1x per jaar bedragen af te schrijven.