Mogelijke komst AZC Ampsenseweg

Het bestuur en de fractie van GemeenteBelangen zijn van mening dat we een
maatschappelijke opdracht hebben te vervullen ten aanzien van de opvang van asielzoekers. Wij mogen laten zien dat we een sociale gemeente zijn, dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken, maar moeten niet de regie kwijtraken.


Volgens de spreidingswet moeten we 212 asielzoekers opvangen in de gemeente Lochem. Nu een Regionale Opvang Locatie (ROL) met 365 asielzoekers opzetten betekent 72% meer opvangen dan aangegeven in de spreidingswet! Dit zorgt wat ons betreft voor een te grote belasting binnen de gemeenschap en in dit geval ook voor een onevenredig grote belasting van de omwonenden van de Ampsenseweg.


Aan het einde van een extra Politieke Avond op 13 februari over een mogelijke AZC aan de Ampsenseweg noemde de burgemeester tot ieders verbijstering het aantal van 250 met daarbij de opmerking: “take it or leave it”. Voor zowel de raad als omwonenden kwam dit getal als een totale verrassing. Er was de hele avond geen aantal genoemd.


Op 28 februari ontvangt de raad weer een memo. Hieruit blijkt dat het COA de intentie heeft de locatie door te ontwikkelen en te starten met 365 plekken. Verder lezen we dat het college opdracht geeft voor verschillende onderzoeken. Het college gaat daarbij ook uit van het door het COA genoemde aantal van 365. Bureau Beke voert een risicoanalyse uit die zicht geeft op te nemen beheersmaatregelen.

Dit valt de raad en vooral de buurt rauw op het dak. Over en weer wordt contact gezocht. Op de site van de COA is te lezen dat het COA op een locatie met 300 plekken of meer zorgt dat er een team van mensen komt te werken, dat zich bezighoudt met veiligheid, toezicht en medische zorg. Dat is voor GemeenteBelangen een belangrijk punt. Een ROL of AZC mag geen extra belasting zijn voor de lokale huisartsen. Sommigen werken nu al met wachtlijsten.


Voor de raad is het belangrijk dat er draagvlak in de omgeving is. In de memo schrijft het college dat er kansen liggen. Zo ziet de buurt dat niet en daar heb je terdege rekening mee te houden. De buurt geeft aan een onderzoek te willen met daarbij als uitgangspunt een goede leefbare buurt en een goed functionerend AZC. Dit gaat niet alleen om de mensen die er wonen, maar ook over de bedrijven die er gevestigd zijn en de natuur.


Het is goed om te merken dat de hele raad deze zorgen deelt en dit signaal oppakt. Er werden Raadsbreed twee moties ingediend. Het belangrijkste punt voor de raad is dat niet het COA bepaalt wat er gebeurt, maar dat het vestigen van een AZC een samenspel wordt tussen het college, de raad, de directe omgeving en het COA.


Als eerste krijgt het college de opdracht om met een visie over opvang asielzoekers naar de raad te komen waarin de ‘wat’ vraag, de ‘waar’ vraag, de ‘hoe' vraag, de randvoorwaarden en het proces in kaart worden gebracht. Deze visie wordt als raadvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de raad, voordat er een bestuursovereenkomst met het COA gesloten wordt.

Daarnaast wil de raad een risicoanalyse voor huisvesting van de 65 jongeren die nu nog op de Paasberg verblijven en een risicoanalyse voor in totaal 300 opvangplekken. Dit kan tegelijk opgepakt worden met het ontwikkelen van de visie.


Als GB vinden we nog steeds dat we de burgemeester aan zijn woord mogen houden en dat is het aantal van 250 opvangplekken. Daarnaast is wat ons betreft de genoemde termijn van 30 jaar echt te lang en zijn wij een voorstander om dit voor maximaal vijf jaar af te geven en dan te herzien. Het wachten is nu op de risicoanalyse en de visie, voordat er een bestuursovereenkomst met het COA getekend wordt.