Motie Het Vergeten Kind

Sinds 2015 valt jeugdzorg onder de verantwoording van de gemeente.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen
van jeugdhulp. Dat is één van de redenen dat we via deze motie in de raad
aandacht vragen voor de petitie van Het Vergeten Kind. Omdat de wet bepaalt
dat jeugdzorg stopt zodra jongeren 18 worden, kan deze zorg van de één op de
andere dag wegvallen.


Vanaf die leeftijd kan iemand zorg en ondersteuning krijgen vanuit andere
wetten, zoals Wmo, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Als
blijkt dat de jeugdige nog niet op eigen benen kan staan, kan de gemeente
besluiten tot verlengde jeugdhulp, ook wel verlengde jeugdzorg genoemd. Dit is
niet voor iedereen vanzelfsprekend vanaf 18 jaar. Het ligt er dan maar net aan in
welke gemeente de jeugdige woont.


Voor de uithuisgeplaatste kinderen leidt de naderende 18 verjaardag vooral tot
onzekerheid.


Wat gebeurt er met mijn vaste hulpverlener? Heb ik nog wel een huis om in te
wonen als ik 18 ben?


Volgens een recent onderzoek van de Stichting Het vergeten Kind onder 176
uithuisgeplaatste jongeren moest ongeveer twee derde ook echt weg uit de
zorglocatie waar ze woonden en 22 procent werd dak- of thuisloos.
Met deze motie verzoeken we het college om namens de gemeente Lochem de
petitie van Het Vergeten Kind te ondertekenen en hiermee het signaal af te
geven naar de landelijke overheid dat niet de leeftijd bepaalt welke zorg er nodig
is, maar laat de zorg pas stoppen als jongeren er klaar voor zijn.

Bekijk rechts in de blauwe balk de motie