Caroline van der Maas benoemd als fractievertegenwoordiger