Afscheid Bert Groot Wesseldijk

Tijdens de raadsvergadering van 22 maart heeft de Raad afscheid genomen van wethouder Bert Groot Wesseldijk. Wij willen Bert hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de gemeente Lochem in deze 7 jaar en natuurlijk in het bijzonder voor zijn inzet namens Gemeentebelangen. Wij wensen Bert veel succes als a.i. directeur bij Tribuut. 16 April zal er een digitaal afscheid zijn van Bert. Bert had graag persoonlijk van een ieder afscheid genomen maar helaas is dat in deze tijd niet mogelijk. In de Berkelbode zal hier over nog nader gepubliceerd worden. 


Marja Eggink-Meuleman sprak als nestor van de Raad de vertrekkende wethouder toe met de volgende speech: 


Bert, 


Bert als nestor van de Raad wil ik een paar woorden tot je richten.
Jij begon met “Koersvast en betrokken” als coalitie van GB, D’66 en CDA in 2014 en je sluit je wethouders periode af met Dichtbij, Duurzaam Doen in de coalitie GB, VVD en GL. Twee coalitieakkoorden, waarbij jij je opgedane kennis en kunde hebt ingebracht.
Koersvast voortbordurend op de ontwikkelingen waarvan de koers eerder was neergezet door de kaders van de Raad.


Betrokken Bert, dat ben je. Betrokken wethouders voor de gehele gemeente Lochem.
Dichtbij: Bert als zeer benaderbaar en samen op lopen, je bent altijd dichtbij voor een ieder,


Duurzaam; In de Raad hield je ons voor, het is een container begrip maar het moet gewoon in ons zitten, Bestendig 2) Blijvend 3) Consistent 4) Stabiel en Solide en dat is overal op toepasbaar, zowel economie, energie, klimaat, natuur. Dus de gehele ruimtelijke ordening.


Doen: en doener ben je, uitvoeren wat je beloofd. Maar ook doen in de zin van meedoen in onze gemeente, en er bij zijn.
De verkiezingen van 19 maart 2014 gaven aanleiding en waren consequentie dat GB de verkiezingen won en opzoek moest naar een wethouder. Die vonden we in Bert Gr.Wesseldijk. Een man uit de financiële wereld maar niet gehinderd door enige politieke gevoelens/kennis. Dat vonden sommige partijen wel gedurfd. Je kreeg de ruimte van de Raad om ook deze functie je eigen te maken.


Maar jouw nuchterheid, betrouwbaarheid en stabiliteit hebben je gesierd om deze 7 jaar je werk te kunnen doen. Toen je begon had je mn een hele grote opdracht en dat was de financiële situatie op orde te brengen om zo te komen tot een sluitende meerjarige begroting. Mede namens jou is er heel veel op orde gebracht. Helaas met je vertrek is de begroting niet sluitend, je gaat met een tekort weg. Maar ik denk dat ik wel mag zeggen namens de hele raad dat dit jou niet te verwijten valt, maar het landelijk beleid met de kortingen op het gemeentefonds dat overkomt ons en daar hebben wij geen invloed op.
Bert en namens de 23 raadsleden uit beide coalities mag ik, denk ik wel stellen, dat jij een toegankelijke man bent, die altijd zorgvuldig zijn afweging maakte , een goede samenwerking had met de Raad en jij dat ook belangrijk vond.


De verhoudingen waren bij je start misschien voor sommige raadsleden en dus fracties zuur. Je maakt keuzes op basis van feiten die niet altijd gewaardeerd worden. Dat hoort bij het politieke spel. Raadsleden moesten je ook leren kennen. En hoe kun je dat beter doen door je uit te nodigen voor een wedstrijd bij Go Ahead en zittend tussen de echte Deventernaren. Dat samen praten over en begrip hebben voor elkaar daar heb jij oog voor gehad en nog. Het siert je dat je open stond voor de verbinding, zodat je allemaal luchtiger met elkaar weer verder kunt.


Jij stond als wethouder klaar voor onze inwoners met een luisterend oor, ook wetende dat niet altijd alles kon. Maar door duidelijkheid te geven en te laten zien dat er een zorgvuldige afweging is geweest over de onderwerpen, kon jij het altijd uitleggen. Wat misschien ook wel je valkuil was, dat je soms wel eens kordater op mocht treden.
Bert toen jij begon in deze Raad haalde jij je sterrenbeeld de “weegschaal” er bij, die heb jij zoveel mogelijk proberen in balans te houden. Dat was soms beslist een uitdaging maar wel op basis van zorgvuldigheid en samenwerkingsgericht.


In de Raad begon je periode na een motie met korte antwoorden. Gaande weg nam je meer tijd om het college standpunt te verwoorden, dat werd wel eens terug gerapporteerd binnen het presidium. Een enkele keer herinner ik mij dat je aan dit spreekgestoelte maar 1 woord uit sprak met een ja of een nee. Zonder verdere toelichting. Voor jou Bert zeeeeer bijzonder.


Bijzondere momenten waren wellicht 18 dec. 2014 toen je een interpellatie debat kreeg van GL over Topwood terrein, en in 2020 nogmaals aangevraagd voor hetzelfde onderwerp door PvdA. Rustig en weloverwogen heb jij antwoorden gegeven. Een hoogtepunt is misschien wel in deze 7 jaar de aanleg van de glasvezel. En zeker in deze tijd van thuis werken is goed, betrouwbaar en snel internet zeer belangrijk. We kunnen allemaal wel onderwerpen en anekdotes benoemen over deze 7 jaar waarin jij als wethouder met verschillende portefeuilles moest aantreden. Je was er altijd.


Kortom Bert ik wil afronden om je namens de gehele Raad, hartelijk dank voor samenwerking en inzet voor de gemeente Lochem en we wensen je alle goeds en uitdaging in je nieuwe functie bij Tribuut.


Bedankt en het ga je goed.