Algemene Beschouwingen Begroting 2023

We zien dat het college doorgaat met het toegankelijk maken van de belangrijkste looproutes in de kernen. Goed dat hier samen naar gekeken wordt met mensen die ervaren dat het vaak de omgeving is die hen beperkt in hun doen en laten.


Daarnaast zien we dat er geïnvesteerd wordt in onderhoud aan fietspaden en zandwegen, welke bijdraagt aan de recreatie in onze gemeente. GB is ook blij dat het college bij voorbaat al een bedrag opneemt in de begroting om toch vooral het fiets-voetveer de Dommerholt in de vaart te houden. Het fiets-voetveer tussen Gorssel en Voorst is een belangrijke schakel tussen de gemeenten Lochem en Voorst, en tussen de Achterhoek en Veluwe. Voor zowel inwoners als voor toeristen. Bovendien draagt het fiets-voetveer bij aan de ambitie om naast wandelgemeente ook fietsgemeente van Nederland te worden. 


GB wil graag tempo maken met woningbouw en is blij om te zien dat er geïnvesteerd wordt in capaciteit om de woningbouw op te pakken. We hebben een biodiversiteitsplan en ook de RES is afgelopen najaar aangenomen, qua groen en energie zijn we volop bezig met uitvoering. Wat de begraafplaatsen betreft zijn we blij dat er extra budget wordt vrijgemaakt om achterstallig onderhoud weg te werken.

Het belang van de agrarische sector in onze gemeente is groot. Er is nog veel onzeker. GB staat achter het voorstel om extra menskracht in te zetten om de gevolgen die uit het stikstofbeleid voortkomen voor alle betrokkenen zo goed mogelijk in te passen. Zorgen om het achterhuis vinden z’n weerslag in het voorhuis. Dat mag je nooit uit het oog verliezen.


Accomodaties:
De accommodaties en het zwembad in Gorssel houden ons al jaren bezig. Er moeten knopen worden doorgehakt en we weten nu al: wat de raad ook besluit, het zal altijd bij een groep tot ontevredenheid leiden. Wat dat betreft kunnen we misschien eerder met het zwembad in Almen gaan beginnen? Of wat vraagt zwembad De Beemd van ons? Wat gaan we met de gymzaal bij Villa 60 in Eefde doen of met ‘t Hoeflo in Harfsen? Achterstallig onderhoud vraagt forse investeringen om gebouwen of accommodaties toekomstbestendig te maken. 

GB zal steeds kijken naar nut en noodzaak en misschien kunnen de gebruikers zelf ook iets betekenen? Op die manier bouw je samen aan onze gemeenschap. Samenleven doe je immers samen!

GB heeft grote verwachtingen van LEADER. Initiatieven van onderop leiden vaak tot iets moois. Het maakt dat inwoners zich betrokken voelen en dat ze ergens aan kunnen bijdragen, denken in oplossingen.


De zorgcoördinatoren zijn in sommige kernen niet meer weg te denken. Ze helpen de inwoners met een zorgvraag op weg naar een juiste oplossing. De grote meerwaarde is dat de zorgcoördinator iemand uit de betreffende kern is en dat geeft vertrouwen. Het is goed om te zien dat naast Almen, Harfsen, Gorssel en Barchem ook Eefde een eigen zorgcoördinator krijgt. Gezien het vele en goede werk van een zorgcoördinator vraagt dat een open houding (en vergoeding) van de gemeente. Het is meer dan vrijwilligerswerk.


Omgekeerde Verordening: denken vanuit de bedoeling! Inwoners die een beroep moeten doen op een voorziening uit de Wmo ervaren soms dat ze als een probleem worden gezien en zich met een standaard oplossing maar moeten redden. We merken gelukkig dat deze benadering al lang niet meer standaard is. Toch kan de dienstverlening nog beter. GB was één van de initiatiefnemers om te gaan werken met de omgekeerde verordening.


Energiearmoede, een woord dat helaas niet meer is weg te denken uit onze maatschappij. De gemeente zit er warmpjes bij, maar hoe kunnen we dat laten gelden voor de inwoners? De intentie is er om iedereen te bereiken. Maar lukt dat, hoe zorgen we dat iedereen de extra kosten kan blijven betalen? Waarbij wat GB betreft niet alleen aandacht is voor de inwoners, maar ook voor verenigingen en ondernemers. Wat ons betreft kijken we op korte termijn hoe we hier invulling aan kunnen geven. 


Wij zijn dan ook blij met het besluit om de structurele bezuiniging ten aanzien van de uitvoeringsagenda preventie te schrappen. Tot slot, voorzitter, wensen we de ambtelijke organisatie veel succes met de uitwerking van deze begroting. GB ziet nieuwe beleidsstukken of raadsvoorstellen met belangstelling tegemoet.