Bert Groot Wesseldijk stopt als wethouder

Aan de politieke carrière van wethouder Bert Groot Wesseldijk (wethouder namens Gemeentebelangen) komt per 1 april een einde. Bert neemt afscheid van de gemeente Lochem. Hij gaat als nieuwe ad interim directeur bij Tribuut in Epe aan de slag. Tribuut is het centrale belastingcentrum namens de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Het is jammer voor Lochem en jammer voor GB dat, na 7 jaar, Bert een andere keuze heeft gemaakt . Wij hadden de hoop dat Bert deze periode zou afmaken, ook wetende dat een derde wethouderperiode niet zijn ambitie was. Bestuur en fractie respecteren en begrijpen  uiteraard zijn keuze en gunnen hem dit ook van harte.

In 2014 is Bert als wethouder begonnen in de gemeente Lochem. Gemeentebelangen kreeg een wethouder zonder bestuurlijk politieke ervaring, maar wel een man met een scherp financieel inzicht, met de nodige mensen kennis en zeker de persoon die de verbinding opzoekt en de samenleving kent. In de contacten met onze inwoners, met de bedrijven en verenigingen  was dat ook te merken. Bert is een teamspeler. Dat moet ook. Je moet dingen samen voor elkaar krijgen. Af en toe waren er natuurlijk ook andere geluiden, maar je weet dat je, als bestuurder, niet alles kunt realiseren of het niet iedereen naar de zin kunt maken.

Gemeentebelangen is Bert veel dank verschuldigd voor zijn inzet en kunde. De samenwerking met bestuur en fractie was uitstekend. Hij heeft op het juiste moment de kans namens GB gekregen om wethouder te worden en nu wordt hem weer een nieuwe kans geboden.

Wij wensen Bert veel succes in zijn nieuwe functie.