Controle PMD container

Controle PMD container GemeenteBelangen heeft afgelopen maandag tijdens het Vragenhalfuur de vragen gesteld, zoals de in onderstaande afbeelding te zien zijn. 

Wethouder Lelieveld antwoordde dat dergelijke controles nu nog niet in de gemeente Lochem plaatsvinden maar vanaf 2024 ook hier uitgevoerd gaan worden door circulus. 

Tegelijkertijd worden inwoners gewezen op de campagne 'Scoor mee met PDM'. Benieuwd of jij het goed doet? Je kunt je kennis testen op: https://www.circulus.nl/pmdquiz