Door verhuizing stopt Arjan Boeijink als raadslid van Gemeentebelangen.

Arjan Boeijink gaat onze mooie gemeente Lochem verlaten om naar Zutphen te verhuizen. Dat betekent dat hij de raad zal moeten verlaten. Arjan heeft zijn ontslag aangekondigd als raadslid per 22 februari 2021. Arjan is in 2018 gekozen als raadslid voor Gemeentebelangen om de Lochemse inwoners te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 8 Februari zal zijn laatste raadsvergadering zijn. Als fractie en bestuur vinden wij het jammer dat de familie Boeijink onze gemeente gaat verlaten maar respecteren uiteraard hun besluit. Wij zijn Arjan veel dank verschuldigd voor de inzet en het werk dat hij voor Gemeentebelangen heeft gedaan.

Volgens de formele procedure zal in een latere raadsvergadering de opvolger voor Arjan bekend worden.

Noot Arjan:
De partij Gemeentebelangen Lochem – zowel de leden, als het bestuur en de fractie - ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij op de kieslijst van de partij hebben gezet. Hierdoor, en dankzij al diegene die op Gemeentebelangen hebben gestemd, heb ik mogen plaatsnemen in de gemeenteraad van Lochem.

De samenwerking met mijn fractiegenoten, collega’s van de andere raadsfracties, het College en de medewerkers van de ambtelijke organisatie, heb ik als zeer waardevol en prettig ervaren. Hetzelfde geldt voor al die fijne contacten met organisaties en inwoners binnen de gemeente. Dank daarvoor.

Hierdoor kijk ik met veel plezier terug op de mooie functie die ik heb mogen vervullen, namelijk die van volksvertegenwoordiger.