Inrichting gemeentehuis

Na de toelichting van de portefeuillehouder heeft GemeenteBelangen ingestemd met het
Raadsvoorstel inrichting gemeentehuis. Wel hebben we 2 moties ingediend. De motie
Toegankelijkheid gemeentehuis, waarin we het college oproepen om bij de inrichting rekening te
houden met de toegankelijkheid voor alle inwoners en medewerkers; te zorgen voor een goede
bewegwijzering in de hal en bij het plan dat volgt voor het plein rekening te houden met de aanleg
van een invalidenparkeerplaats en het plaatsen van een bankje onder de overkapping waar mensen
kunnen zitten wanneer ze op hun vervoer moeten wachten. Deze motie is bijna raadsbreed
aangenomen.


De motie om de groene wand (€ 59.500) uit het plan te schrappen en de post groen (€ 60.000) te
halveren kreeg geen steun. De andere partijen vonden dat dit bij de uitvoer hoort en aan het college
is. Wij wilden hiermee het signaal afgeven, omdat we vinden dat we een dergelijke uitgave aan
‘groen’ niet uit te leggen is aan de inwoners. Hierin stond GemeenteBelangen alleen.