Je zal maar agrarisch ondernemer zijn

Met het markeren van de vele Natura 2000 gebieden heeft Nederland destijds veel subsidie binnengehaald, maar vervolgens verzuimd om een bedrag te reserveren voor het beheer en onderhoud. Je lost het ontstaan van wildgroei of ongewenste flora (plantjes en boompjes) niet op door het stikstof uit de landbouw te reduceren. Dan maar kiezen voor de simpelste oplossing. Onbegrijpelijk.
 
Na de kaalslag in het buitengebied waar bomen moeten wijken voor natuur, gaat er als het aan Den Haag ligt, ook een kaalslag plaatsvinden onder de boeren en agrarisch gerelateerde bedrijven. Onze voedselproducenten, de koeien in de wei, al het groen wat stikstof opneemt, het heeft blijkbaar geen enkele waarde. Een klap in het gezicht van vele boeren. Slapeloze nachten, woede en onmacht.
 
Op gemeentelijk niveau kunnen we als politieke partij hier nog weinig aan doen, maar we willen wel het signaal afgeven dat we achter onze agrarische sector staan!
 
Gemeentebelangen Lochem