Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2021

Tijdens de raadsvergadering is er een amendement ingediend door de PvdA over nota misbruik en oneigenlijk gebruik. GB had geen behoefte om het amendement te steunen. GB begrijpt het uitgangspunt van de PvdA, maar de gemeente bekleedt een andere positie dan politiek Den Haag in wat bijvoorbeeld gebeurt is inzake de het toeslagenaffaire. Voor GB staat de menselijke maat voor op en dat moet de normale werkwijze zijn en zo wordt er ook gewerkt.

 

Tribuut

Het Tribuut voert de heffingen en invordering van de gemeentebelastingen uit. Zij hebben de inspanningsverplichting om de kosten zo laag mogelijk te houden tegen een goede kwaliteit van dienstverlening. Helaas doet zich een aanmerkelijke kostenstijging voor de komende jaren. Middels een motie van GB, ondersteund door alle fracties, moet de komende tijd deze kostenstijging door Tribuut goed inzichtelijk worden maakt om grip te kunnen houden op deze gemeenschappelijke regeling.

 

Bekostiging lokale publieke omroep

Radio Ideaal krijgt voor 2020 geen subsidie omdat er niet is uitgezonden in Lochem. Voor 2021 zal er €20.000,-- worden toegekend, ipv €9.000,-- zoals eerder aan Achterhoek FM werd gesubsidieerd. GB is akkoord met deze overschrijding van € 11.000,- voor 2021. Of dit voor de volgende jaren ook zo zal zijn, daarover gaan we ons naderberaden.