Onze visie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze Gemeente (verteld tijdens de Raadvergadering van 11 april)

Het is verschrikkelijk wat er in de Oekraïne gebeurd. En al vanaf het begin van de oorlog werd duidelijk dat de inwoners van Oekraïne ook in de Nederlandse gemeenten opgevangen moesten worden, zo ook in Lochem. De gemeente Lochem loopt naar onze mening daarin voorop en heeft gelukkig geen afwachtende houding aangenomen. Ook complimenten via u als burgemeester aan onze medewerkers en de vrijwilligers die zeer snel schakelen want elke dag nieuwe en/of andere informatie maakt het niet gemakkelijk.

 

Daarnaast zijn ook in de kernen diverse initiatieven ontstaan, waar we enorm trots op zijn.

Zoals we lezen in de memo heeft Lochem al veel vluchtelingen opgevangen, zowel in opvanglocaties als bij particulieren in huis. We zijn er trots op hoe inwoners hun huis wagenwijd openstellen. Wel maken wij ons zorgen of degenen die vluchtelingen opvangen daarbij voldoende ondersteunt worden om dit ook vol te houden.

 

GB is een groot voorstander om de buurt goed te informeren. De positie van u als burgemeester mag die van snel handelen en doen zijn, maar een goed informatie proces vinden wij ook belangrijk. Dat hebt u tot nu toe zeer zorgvuldig gedaan en wij zijn daar blij om. Ook de communicatie voor al onze inwoners loopt wat ons betreft goed, blijf dat zoveel mogelijk doen. 

 

Een van uw vragen is onder andere “Hoe organiseren we het slim en duurzaam én hoe hanteren we als organisatie deze extra werkvoorraad”? Wij delen daarbij uw zorg dat bij nog meer opvang andere taken binnen het ambtelijk apparaat in het gedrang komen. De medewerkers zorgen ervoor dat het logistiek loopt, maar ondertussen blijft de winkel open en zijn er ook de dagelijkse werkzaamheden die voortgang behoeven. En wat GB betreft zal zorgvuldig gekeken moet worden of Lochem nog meer mensen zal moeten opvangen voor nu eerst. Een beetje goede en zorgvuldige verdeling binnen de VNOG zou aan te bevelen zijn.

 

Het voorstel van de dame die ons een brief heeft geschreven als toekomstig tijdelijk bewoonster van de Bloemenkamp sprak ons erg aan en wij willen er echt voor pleiten om haar suggestie of het mogelijk is de locatie te delen zeer serieus te nemen. 

 

Uiteraard zijn er nog veel vragen waarop we nog geen antwoorden hebben, maar waarvan u terecht aangeeft dat de keuzes van nu strategische gevolgen hebben voor de lange termijn discussie. GB wil u adviseren te zorgen voor een duurzame oplossing door vooral de verbinding te zoeken met alles wat er al is. Niet alleen Vluchtelingenwerk, maar ook Stichting Welzijn, voor de contacten in de buurt en coördinatie vrijwilligerswerk, en de scholen voor het onderwijs voor de kinderen. Waarbij de gemeente uiteraard de regiefunctie behoudt (en zorgt voor wonen, inschrijving en financiën) en het sociale gedeelte bij de uitvoering wordt belegd. En wellicht kunnen Oekraïense vluchtelingen zorgen voor een (tijdelijke) oplossing voor de personeelskrapte in sommige sectoren.