Robert Bosch keert niet terug in nieuw college Lochem

Wethouder Robert Bosch stelt zich niet kandidaat als wethouder voor een nieuwe periode in de gemeente Lochem. Bosch blijft wel als wethouder aan tot er een nieuw college is. Sinds 1 april 2021 is hij wethouder voor de gemeente Lochem. Hij nam het stokje over van Bert Groot Wesseldijk. Met Gemeentebelangen Lochem sprak hij af om na de verkiezingen de balans op te maken.

 

Bijzonder, enerverend maar bovenal leerzaam jaar

Robert Bosch beschrijft het afgelopen jaar als bijzonder, enerverend maar bovenal leerzaam. Bosch trad midden in de coronaperiode aan tijdens het verkiezingsjaar. Hij nam de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Wonen, Financiën, Sport en Vastgoed over. Vanwege corona maakte hij vooral op een digitale manier kennis met de organisatie, inwoners en bedrijven. “Dat vond ik best een lastige start. Maar ik ging elke dag met een glimlach aan het werk voor de mooie gemeente Lochem. Een gemeente waar inwoners en bedrijven trots op mogen zijn”, aldus Bosch.

 

Waarom dan toch zijn vertrek? “De periode voor de verkiezingen ben ik zo druk geweest met onder andere het woondossier, dat ik nauwelijks over mijn eigen toekomst kon nadenken. Na de verkiezingen kon ik rustig al mijn overwegingen afpellen. Ik heb gemerkt dat ik het erg lastig vind mij onderwerpen eigen te maken in een andere dan mijn eigen woongemeente. Verder vind ik het in het belang van de gemeente Lochem belangrijk om de keuze voor een ambtstermijn van 4 jaar vol overtuiging te nemen. Zo kwam ik tot de conclusie dat stoppen in Lochem het beste was. En dat dat nu een logisch moment was vanwege de vorming van een nieuw college. Op mijn verdere toekomst ga ik mijn nu beraden.”

 

Gemeentebelangen

Gemeentebelangen Lochem, VVD en MML onderhandelen op dit moment over de coalitievorming. Daarbij gaat het ook over wethouderszetels. Vanwege het vertrek van Robert Bosch heeft Gemeentebelangen gezocht naar een nieuwe kandidaten voor het wethouderschap. Die zijn ook gevonden.

 

Marja Eggink: “Robert heeft met veel enthousiasme en gedrevenheid pittige dossiers op zich genomen. Dat hij nu voor zichzelf de keuze gemaakt heeft om niet terug te keren als wethouder respecteren we uiteraard. Namens de fractie en het bestuur spreek ik graag mijn waardering uit voor al het werk van het afgelopen jaar dat Robert in het belang van Lochem heeft gedaan. Wij wensen hem alle goeds en succes toe voor de toekomst.”