Verkiezingsprogramma

In vier jaar tijd hebben we veel van onze doelen gehaald.


Wij kijken graag vooruit en gaan dat op de komende pagina’s dan
ook zeker doen. Toch willen we ook even terugkijken op de afgelopen vier jaar, want tenslotte is het ook belangrijk om te weten wat wij in 2018 hebben beloofd. Sommige doelen zijn behaald, sommige niet en die lichten we daarom ook graag toe. Op deze manier ontstaat er volgens ons een bepaalde transparantie en dat vinden wij, als politieke partij, belangrijk.  Wij vinden het belangrijk dat jij weet waar je op stemt. Naast onze speerpunten, doelstellingen en kieslijst vertellen enkele van onze kandidaten je ook waarom zij het belangrijk vinden dat je gaat stemmen.  Daarnaast vertellen ze je graag waarom zij op de kieslijst van Gemeentebelangen staan. Juist 
de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk voor jou. Het gaat tenslotte over jouw buurt! 

Natuurlijk hopen wij dat je op Gemeentebelangen gaat stemmen, maar bovenal willen we je vragen te gaan stemmen!

Wat kan je van ons verwachten 2022 - 2026?

Lees hier onze beknopte verkiezingshandleiding