Voor de (d)raad ermee!

Komst AZC

GemeenteBelangen is van mening dat we een maatschappelijke opdracht hebben te vervullen ten aanzien van de opvang asielzoekers. Wij mogen laten zien dat we een sociale gemeente zijn, maar moeten niet de regie kwijtraken. Een AZC heeft grote impact, zeker op de omwonenden. De raad heeft unaniem besloten dat het vestigen van een AZC een samenspel wordt tussen college, raad, directe omgeving en COA. De raad wil eerst een risicoanalyse en een visie, voordat een bestuurdovereenkomst met het COA wordt ondertekend.

Locatie tijdelijke huisvesting Oekraïners
Op de voorgestelde locaties in Eefde en Grossel komt een verdeling van 80% Oekraïners en 20% spoedzoekers. Op de vraag van GemeenteBelangen om zo mogelijk spoedzoekers uit Eefde en Gorssel voorrang te geven, antwoordde de wethouder hier rekening mee te willen houden. 


Zonnepark Zuidloo
Wat zijn de gevolgen van het plan Zonnepark Zuidloo van Lochem? Het antwoord roept vragen op. De wethouder antwoordde dat het een park aangesloten wordt op een onderstation in Zutphen, maar in de Nota staat dat het park op het onderstation in Gorssel aangesloten wordt. GemeenteBelangen blijft het kritisch volgen. De afspraken over participatie gelden overigens ook voor inwoners van Lochem die in de nabijheid van het plangebied wonen.