Wonen

Wonen
GB vindt het belangrijk dat er gekeken wordt dat elke type woning bij de juiste doelgroep wordt gebouwd. Hierbij is de woonvisie leidend. Wij worden door de tijd en tempo t.a.v. de realisatie van de woningbouwprojecten ingehaald. Bouwlocatie in de dorpen en zeker voor de stad Lochem zullen voor de korte en lange termijn dienen te worden vastgesteld. De visies beoordelen wij op basis van de huidige vraag van de woningzoekenden. Dit geldt voor de sociale huur, jongeren, die in hun dorp en stad hun toekomst zien, jonge gezinnen die in onze gemeente willen vestigen, maar ook voor ouderen die een passende woning wensen.
 
Biodiversiteit
Bij bouwprojecten is in het kader van de biodiversiteit, natuur inclusief bouwen belangrijk. GB is van mening dat het bouwbesluit leidend is maar er bij bouwprojecten overleg moet zijn over natuur inclusief bouwen te denken aan o.a. afkoppelen regenwater of groene daken of andere zaken die de biodiversiteit in de omgeving zouden kunnen bevorderen.
 
Veiligheid
GB heeft middels een motie “valwild”, ondersteund door de meerderheid van de gemeenteraad, het College opgeroepen om met de wildbeheerders in gesprek te gaan over de plekken waar veel wild oversteekt, zodat hier met het beheer van de bermen rekening kan worden gehouden. In het kader van biodiversiteit kunnen bermen met kruidenrijk zaad ingezaaid worden. Dit kan wild aantrekken om hun voedsel te zoeken dichtbij de wegen. Groot wild steekt in de regel op vaak dezelfde plekken de wegen over. Wellicht kan met inzaai rekening gehouden worden, zodat dit de veiligheid van het verkeer als het wild ten goede komt.